Photo: Gert Jan Pos

KAASHELD & POEPHOOFD

Kaasheld, superheld van het Nederlandse volk! De Nederlandse vlag staat fier boven (en in) zijn hoofd. Samen met zijn sidekick Poephoofd strijden ze tegen hun vijanden in een absurdistische evenals alledaagse superheldenwereld. Destijds gecreëerd voor het kort bestaande satirische maandblad P.I.M. (politiek incorrect magazine). Er zijn vijf Kaasheld en Poephoofd-titels uitgegeven.

Kaasheld (= Cheesehero), super hero of the Dutch nation! The Dutch flag proudly rises above (and in) his head. Together with his sidekick Poephoofd (= Poophead) they fight against their enemies in an absurdistic as well mundane superhero world. One time created for the short-lived satirical monthly P.I.M. (politically incorrect magazine). Five Cheesehero and Poophead titles have been published.

PROFFESOR FLEISCHMANN

Professor Fleischmann is een slimme uitvinder die stapelverliefd is op zijn baas-vrouw. De professor is vele jaren geleden bedacht door Lamelos en Olivier Schrauwen!

Professor Fleischmann is a very smart inventor who is stupidly in love with his boss-wife. The professor was created many years ago by Lamelos and Olivier Schrauwen!

Professor Fleischmann 2011 (2019) – Unpublished

Human Matters – ArtEZ Academie (2018)

… Goes to a very cool fairytale forest – ZONE 5300 #116 (2017)

A happy birthday to you! – Smoke Signal #28 (2017)

GLÖMP-STYLE

De Glömp-stijl is altijd een vorm van een twee pagina strip met één en dezelfde stramien, opmaak en tekst (ooit bedacht voor de Finse bloemlezing GLÖMP). Soms zijn de thema’s gelijk, maar is de tekenstijlen, de verhalen en de ontwerpen zijn telkens anders.

The Glömp style is always a form of a two-page comic with one and the same grid, layout and text (once created for the Finnish anthology GLÖMP). Sometimes the themes are the same, but the drawing styles, stories and designs are each time different.

ZONE 5300 #100 (2012)

Stripburger #64 (2014)

La Cruda #6 (2012)


@